Privacy statement

Via de pagina http://carprofjandekkers.nl/verzoek-toegang-tot-data/ kun je je gegevens opvragen die opgeslagen zijn n.a.v. je activiteit op onze website

CarProf Jan Dekkers CarProf Jan Dekkers, gevestigd aan Molendijk 1A ’s Gravenmoer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.carprofjandekkers.nl Molendijk 1A ’s Gravenmoer 0162-312896
A. Dekkers is de Functionaris Gegevensbescherming van CarProf Jan Dekkers Hij/zij is te bereiken via info@carprofjandekkers.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
CarProf Jan Dekkers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht
van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om
zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@carprofjandekkers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
CarProf Jan Dekkers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– CarProf Jan Dekkers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

CarProf Jan Dekkers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het
gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CarProf Jan Dekkers)
tussen zit.
CarProf Jan Dekkers gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Snelstart administratie 84 maanden
Carsystem facturatie 84 maanden

CarProf Jan Dekkers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
persoonsgegevens 84 maandent.b.v facturatie
Personalia 84 maanden t.b.v facturatie
Adres 84 maanden t.b.v facturatie
E-mail 84 maanden t.b.v facturatie/informatie over voertuig.

Delen van persoonsgegevens met derden
CarProf Jan Dekkers deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een
eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau
van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CarProf Jan Dekkers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt CarProf Jan Dekkers uw
persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Wesp Service BV. Analyseren doelgroepen werkplaats, werkplaatsfacturatie en omzetten.
Klantgevens worden strikt geheim gehouden en niet aan derde partijen verstrekt.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CarProf Jan Dekkers en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@carprofjandekkers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot
inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op uw verzoek. CarProf Jan Dekkers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CarProf Jan Dekkers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op via 0162-312896 of info@carprofjandekkers.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Functionele cookies: deze cookies zijn essentieel om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Ze worden gebruikt om voorkeuren op te slaan, misbruik van onze website en diensten op te sporen en de belasting op onze servers te verdelen, waardoor onze website beschikbaar blijft. Bepaalde diensten die u heeft aangevraagd, kunnen niet zonder deze cookies worden aangeboden.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

 

Social media-cookies: onze websites kunnen bepaalde plug-ins van derden integreren (zoals een Facebook-achtige knop). Zelfs als u niet op deze plug-ins klikt, kunnen zij informatie over u verzamelen, zoals uw IP-adres en de pagina’s die u bekijkt. Deze plug-ins worden beheerst door het privacybeleid van de derde partij die ze verstrekt.

 

Webstatistieken cookies: deze cookies worden gebruikt om te bepalen voor welke delen van onze websitebezoekers het meest belangstelling is. Dit stelt ons in staat om de structuur, navigatie en inhoud van onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. In het bijzonder worden deze cookies gebruikt om (i) het aantal bezoekers van onze webpagina’s bij te houden; (ii) bijhouden hoeveel tijd elke gebruiker op onze webpagina’s doorbrengt; (iii) de volgorde bepalen waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt; (iv) beoordelen welke delen van de website moeten worden gewijzigd; en (v) de website optimaliseren. Software van derden (Google Analytics) kan voor deze doeleinden worden gebruikt.

 

Google Analytics gebruikt “prestatiecookies” om te analyseren hoe u de website gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten, een land dat geen gelijkwaardig niveau van privacybescherming biedt als het land dat van toepassing is. de Europese Unie. Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van de website om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan website-exploitanten te leveren met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google zal het door Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die door Google worden bewaard. U kunt het gebruik van Google Analytics voorkomen door cookies uit te schakelen in het opstartscherm van de browser. U kunt de opslag van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren. U kunt voorkomen dat Google de gegevens opslaat die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), of deze gegevens verwerken door de volgende browserplug-in die beschikbaar is via Google te downloaden en te installeren via de volgende link: http : //tools.google.com/dlpage/gaoptout hl = nl?.